Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đảng ủy xã Tân Trung chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Ngày đăng: 03/05/2017

 Thực hiện Hướng dẫn số 05 ngày 10/4/2017 của Huyện ủy Tân Yên về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy xã Tân Trung vừa mở hội nghị cán bộ quán triệt mục đích yêu cầu đại hội chi bộ và kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ. Hướng dẫn việc chuẩn bị báo cáo, nhân sự cấp uỷ khoá mới.
Yêu cầu: Đại hội Chi bộ phải được tổ chức trang trọng, đúng với Quy định của Điều lệ Đảng, coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng hợp lý, có kế thừa và phát triển. Việc chuẩn bị nhân sự, tiến trình đại hội và bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới thực hiện theo Quyết định số 244 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 01 ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Việc tổ chức đại hội phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 74 ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020”.
Tân Trung chọn Chi bộ Đồng Điều 7 tổ chức Đại hội điểm và phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội vào trung tuần tháng 7.
                                                                                                                                                                          Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích