Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án “ Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.
Ngày đăng: 12/05/2017

 Ngày 11/5, đồng chí Lâm thị Hương Thành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án “ Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021”. Đến dự còn có đại diện UBND, TT HĐND, các ban, tổ HĐND, MTTQ huyện, phòng tư pháp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Huy- Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự thảo Đề án “ Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND”. Dự thảo Đề án gồm năm phần chính đó là: Sự cần thiết để xây dựng Đề án. Thực trạng tổ chức và hoạt động của HĐND huyện. Kết quả hoạt động của HĐND huyện. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện. Tổ chức thực hiện và phần đề nghị đối với HĐND, UBND tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy.
Đã có 13 ý kiến của các đại biểu và của cơ quan chuyên môn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: Mục tiêu và giải pháp đề ra trong đề án chưa thống nhất, vẫn còn mang tính chung chung khó thực hiện, chưa áp dụng được cụ thể tại địa phương. Cần nêu lên được giải pháp làm thế nào để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó cần quan tâm tới chất lượng đại biểu tham gia tiếp xúc cũng như cách thức tham gia tiếp xúc cử tri sao cho hiệu quả. Cần nâng cao hơn chất lượng giám sát, vấn đề hậu sau giám sát, sau khi tiếp xúc cử tri còn chưa được đề cập đến trong Đề án...
Các ý kiến đã được HĐND huyện tiếp thu xem xét, hoàn thiện đề án để thông qua tại kỳ họp HĐND tới.
                                                                                                                                                                     Thân Ngọc

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích