Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên 100% hội CCB cơ sở tổ chức xong Đại hội
Ngày đăng: 15/05/2017

 Ngày 10/5, Hội CCB xã Liên Chung tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022, đây là đơn vị cuối cùng tiến hành đại hội theo kế hoạch đã đề ra. Như vậy đến nay 100% Hội CCB cơ sở, gồm 4 Hội CCB khối cơ quan và 24 Hội CCB xã, thị trấn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ.

Đại hội các Hội CCB cơ sở đều đánh giá rõ những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 - 2022. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phong trào hội, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức hội các cấp.
Theo chương trình dự kiến Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Tân Yên sẽ diễn ra trong tháng 8/2017.

                                                                                                                                                                            Phương Thảo

Thông tin hữu ích