Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Tân Yên quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo
Ngày đăng: 15/05/2017

 Xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận nhân dân do đó các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Tân Yên luôn quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào công giáo có khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết.
Trên địa bàn huyện Tân Yên có 990 hộ công giáo với 4.324 giáo dân, 61 chức việc, 14 nhà thờ. Người theo đạo công giáo sống cùng các tôn giáo khác ở 20 thôn trong 7 xã là: Ngọc Thiện, Ngọc Châu, An Dưong, Tân Trung, Họp Đức, Quang Tiến và Phúc Sơn. Các giáo dân của đạo Công giáo sinh hoạt tại 15 họ đạo với 15 ban hành giáo thuộc 3 xứ là: Bỉ, Ngọc Thiện, xứ Mỹ Lộc, huyện Lạng Giang và xứ Tân An. huyện Yên Thế. Trong những năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác tôn giáo, Tân Yên đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai, cơ sở thờ tự, các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào công giáo có khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, tạo niềm tin vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Các cấp uỷ, chính quyền và MTTQ thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo. Chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào tôn giáo, tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện. Qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc và bà con giáo dân. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi, ưu tiên phát triển đối với vùng đồng bào công giáo có khó khăn. Xây dựng các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong vùng đồng bào tôn giáo. Chủ động đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng liên quan đến vấn đề tôn giáo. Duy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của Đảng với MTTQ và chính quyền các cấp trong việc quản lý và ngăn ngừa các hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Coi đồng bào có tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cũng là sinh hoạt văn hóa bình thường của nhân dân, quần chúng có đạo. Theo ông Lê Thành Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Thời gian qua công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo được đẩy mạnh, gắn kết đồng bào tín đồ các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Chính vì vậy nên chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đều phấn khởi, đồng bào có đạo an tâm tu hành, tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của tổ chức, cá nhân tôn giáo được chính quyền các cấp tạo điều kiện.

Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nâng cao dân trí cho đồng bào có đạo được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm. Hằng năm tiếp nhận và triển khai thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá về giống cây trồng, vật nuôi cho người dân với kinh phí từ 600 - 700 triệu đồng. Vận động bà con giáo dân chuyển đổi mùa vụ, đưa vào sản xuất các cây con, giống mới có năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng các mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, như mô hình sản xuất mỳ gạo thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu với 32 hộ tham gia. Nuôi thủy sản xã Ngọc Châu có 12 hộ tham gia. Sản xuất cây ăn quả xã Hợp Đức có 14 hộ, trồng rau chế biến ở xã Ngọc Thiện có 14 hộ tham gia... Triển khai các dự án đầu tư vay vốn sản xuất, làm công trình nước sạch, hỗ trợ sửa nhà ở cho hộ là đồng bào công giáo, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Các mô hình điển hình nêu trên đều cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm. Từ đây hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3%. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào công giáo có nhiều khởi sắc.
Từ việc thực hiện chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, Tân Yên đã khơi dậy niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và các tôn giáo gắn bó mật thiết, vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

                                                                                                                                                                Phương Thảo

Thông tin hữu ích