Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Phát động 100 ngày chiến dịch vệ sinh môi trường.
Ngày đăng: 23/05/2017

 BTV Tỉnh ủy phát động chiến dịch VSMT, thời gian 100 ngày kế từ ngày 1/6 đến 30/8. Khởi động ra quân vào ngày 5/6.
Đối với nông thôn, nhất là khu vực nông thôn ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp thiết, gây ảnh hường nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Giải qúyết vấn đề này là một nhiệm vụ cấp bách. Từ nay đến hết năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến thôn, làng, bản, tổ dân phố là phải tổ chức thu gom hết rác thải về đến các điểm tập kết để xử lý tiêu hủy. Nước thải từ các gia đình trong các khu dân cư phải có hệ thống tiêu thoát họp lý ra bên ngoài, không để chảy tràn lan gây mùi xú uế. Các nghĩa trang, nghĩa địa phải được quy hoạch và thực hiện chôn cất người mất một cách có trật tự theo địa điểm quy hoạch và quy định của địa phương.
Mỗi xã nhất thiết phải có khu thu gom rác. Khuyến khích khu vực thu gom rác liên xã. Chỉ để tồn tại tạm thời khu thu gom rác cấp thôn, làng nếu khu đó xa dân cư. Rác thu gom đến đâu phải xử lý ngay trong ngày đến đó. Từ năm 2019, toàn bộ rác thải phải được xử lý đốt công nghiệp hoặc bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn của địa phương.
Việc thu gom rác thải trong các thôn, làng, khu dân cư do nhân dân tự thực hiện. Các xã, thôn, làng tổ chức hình thành các tổ, đội chuyên ừách làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý.
Các thôn, làng, bản, khu dân cư vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ở các thôn, làng có mật độ dân số đông nhất thiết xây dựng bể vệ sinh tự hoại, hầm bioga trong chăn nuôi, che kín chuồng trại. Tổ chức xây dựng, lắp đặt các tấm đan che đậy rãnh nước trong các trục đường làng. Thường xuyên khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước từ trong làng ra ngoài, xử lý các hồ, ao trong làng không để nước thải vệ sinh đổ vào gây ô nhiễm. Các thôn, làng cần có các quy định cụ thể, chặt chẽ đối với các hộ gia đình làm nghề thủ công, chăn nuôi quy mô lớn trong thôn, làng có xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Sẽ không công nhận là tổ chức vững mạnh, không công nhận làng văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới nếu thôn, làng không tổ chức được việc thu gom rác và để nước thải bẩn chảy gây nặng mùi xú uế. Đồng thời, chỉ đạo có hình thức biểu dương, khen thưởng địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt.

                                                                                                                                                                                       CG
Nội dung chi tiết tại đây.

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích