Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đồng chí Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm việc với xã Tân Trung
Ngày đăng: 06/06/2017

 Đồng chí Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện vừa có buổi làm việc với ĐU, UBND xã Tân Trung bàn giải pháp nâng cao năng lực điều hành của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Trên cánh đồng mẫu xã Tân Trung 

Qua đánh giá cho thấy, trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo điều hành của UBND xã Tân Trung thời gian qua chưa quyết liệt. Mục tiêu, biện pháp chưa rõ ràng, thiếu giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế. Triển khai kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất tiến độ chậm. Thu ngân sách trên địa bàn ở mức thấp, không đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triến và trả nợ. Việc rà soát, theo dõi, chi trả chế độ đối tượng bảo trợ xã hội chưa chính xác, kịp thời. Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH thực hiện chưa hiệu quả. Công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả thấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị: Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trong tâm. Trong đó đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã theo hướng sát thực, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Xác định thu ngân sách là một nhiệm vụ trọng tâm, tập trung rà soát lại các trường hợp sử dụng đất, đặc biệt là đất công ích đưa vào quản lý. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chủ động đấu tranh triệt phá các vụ trộm cắp tài sản, các tụ điểm về tệ nạn xã hội, ma túy, cờ bạc trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
                                                                                                                                                                               Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích