Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Lan Giới trồng mới 30 ha cây ăn quả
Ngày đăng: 07/06/2017

 Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển cây ăn quả, từ đầu năm đến nay xã Lan Giới trồng mới được gần 30 ha cây ăn quả các loại, nâng tổng số cây ăn quả hiện nay của toàn xã lên 55 ha, chủ yếu là: Vải, nhãn, bưởi. Hầu hết các diện tích trồng mới và cải tạo đều được nhân dân trồng thành vùng tập trung.

Để đạt được kết quả trên, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện việc dồn đổi thửa, gắn với quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả. Lan Giới còn khoảng trên 43 ha đất đồi trồng cây lâm nghiệp, Đảng ủy, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi chuyển sang trồng cây ăn quả, nâng cao hiệu quả sản xuất.
                                                                                                                                                                            Thanh Tâm 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích