Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Vụ Mùa, Tân Yên phấn đấu xây mới 7 cánh đồng mẫu
Ngày đăng: 08/06/2017

 Vụ mùa năm nay, huyện ta phấn đấu xây dựng mới thêm bẩy cánh đồng mẫu có liên kết. Mỗi cánh đồng có quy mô từ 30-50 ha, tại các xã: Phúc Sơn, Lan Giới, Nhã Nam, Liên Chung, Ngọc Thiện, Lam Cốt. Xây dựng năm vùng sản xuất rau màu hàng hóa tập trung, quy mô 17 ha theo hướng nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm tại các xã: Ngọc Thiện, An Dương, Cao Xá, Lam Cốt, Ngọc Lý.

Để khuyến khích người sản xuất, UBND huyện tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất tại cánh đồng mẫu theo kế hoạch số 273 ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch Dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018. Kế hoạch số 28 của UBND huyện về dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017-2018. Kế hoạch số 38, ngày 10 tháng 4 năm 2017 về xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2017-2018.

                                                                                                                                                                            BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích