Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Bồi dưỡng kiến thức “Khởi sự doanh nghiệp”
Ngày đăng: 22/06/2017

 Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức “ Khởi sự doanh nghiệp “ cho Chủ tịch Hội Nông dân xã, các hộ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh có ý tưởng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn. 

Lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp

Tiến sỹ Phùng Văn Minh – Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh trực tiếp hướng dẫn 3 chuyên đề về: Luật Doanh nghiệp số 68, Nghị định 96 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 78CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp, lợi ích thành thành lập doanh nghiệp. Kỹ năng lập chiến lược khi bước vào khởi nghiệp, quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp. Kết thúc chương trình tập huấn các học viên được tổ chức đi thăm quan thực tế học tập trao đổi kinh nghiệm.
                                                                                                                                                                  Phương Thảo

Thông tin hữu ích