Tin tức - Sự kiện   /  Cải cách hành chính
Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 28/06/2017

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích