Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tân Yên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngày đăng: 11/07/2017

 Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được chứng kiến tham dự buổi sinh hoạt chi bộ Khu Đình Giã, thị trấn Cao Thượng. Chi bộ đã dành một phần để thông báo thời sự, chính trị. Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng nhận thức, hiểu biết cho đảng viên. Tiếp đó là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, thảo luận nhiệm vụ tháng tiếp theo. Dành 15 đến 30 phút để nghiên cứu, thảo luận một trong các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, đề ra nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác điều hành, chủ trì sinh hoạt chủ động, tự tin , xử lý các tình huống đặt ra linh hoạt. Trong sinh hoạt, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên. Việc chấp hành quy định, thời gian sinh hoạt khá nghiêm túc. Việc truyền đạt chủ trương, gợi ý trao đổi ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm, khái quát những nội dung đã được chi bộ thảo luận và biểu quyết thông qua tập thể chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ Khu Đình Giã- Nguyễn Văn Thụ cho biết: Thực hiện hướng dẫn của huyện ủy, và Đảng ủy thị trấn, về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bộ, điểm nổi bật nhất ở chi bộ Đình Giã đó là chi bộ không coi trọng về thời gian, mà chú trọng đến chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của địa phương…
Đây là một trong những giải pháp của huyện ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đã được quán triệt, hướng dẫn các chi bộ tổ chức thực hiện, góp phần đưa buổi sinh hoạt chi bộ lên tầm cao mới. Đảng viên, Trưởng Khu Đình Giã Trần Văn Thành nói: Trong sinh hoạt chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.
Có thể nói, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước hết, cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Ban xây đảng tham mưu nội dung, hướng dẫn cơ sở sinh hoạt chi bộ, trong đó nhấn mạnh: Tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm tại địa phương, đơn vị.Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ cần dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận một trong các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú ý việc liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề ra kế hoạch học tập và làm theo, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung dễ phát sinh sai phạm để kịp thời có các giải pháp khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời giáo dục, ngăn ngừa và hạn chế tối đa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
Cùng với các giải pháp cụ thể, các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với hoạt động của chi bộ. Định kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức giao ban trực tiếp giữa Thường trực Huyện uỷ với bí thư chi bộ nông thôn, khu phố, trường học trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn. Đồng thời, cử, phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng đảng, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện hằng tháng cùng dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở . Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của của mình, cử cấp ủy viên phụ trách theo dõi một số chi bộ, những chi bộ khó khăn, phức tạp thì phân công đồng chí bí thư, phó bí thư trực tiếp phụ trách. Với giải pháp này đã tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ cấp trên đối với việc thực hiện nội dung, phương pháp sinh hoạt của các chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, qua đó nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời có kế hoạch và biện pháp giải quyết phù hợp.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng đế góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

                                                                                                                                          Thanh Tâm

Thông tin hữu ích