Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tiếp sóng Chương trình truyền thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XIX và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS.
Ngày đăng: 14/07/2017

 Thực hiện sự chỉ đạo của TT HĐND, TT UBND huyện và BTC các ngày lễ lớn huyện Tân Yên, Đài Truyền thanh huyện Tân Yên tổ chức truyền thanh trực tiếp:
Phiên khai mạc và phiên bế mạc kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa XIX.
Thời gian: 7h00-l lh30 ngày 18/7/2017 và ngày 19/7/2017.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS;
Thời gian: 7h ngày 24/7/2017 (Thứ hai).
Trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh huyện, tần số 92,3 MHz.
Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tiếp sóng phục vụ nhân dân trong địa phương theo dõi kỳ họp HĐND và Lễ kỷ niệm.
                                                                                                                                                              BBT

Thông tin hữu ích