Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Rác thải nông thôn Tân Yên, thực trạng và giải pháp
Ngày đăng: 26/07/2017

 Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân cũng như toàn xã hội. ở Tân Yên cũng trong tình trạng tượng tự.
Tại Tân Yên chưa bao giờ lượng rác thải sinh hoạt lại nhiều như hiện nay. Rác thải do một số người dân không có ý thức vứt ra khắp nơi, từ túi ni lon, phụ phẩm nông nghiệp đến xác động vật chết.…chỗ nào tiện và gần cũng có thể đổ chất thải sinh hoạt. Trong thời gian qua, tuy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhưng vẫn còn một bộ phận người dân có tư tưởng "sạch riêng, bẩn chung" môi trường phải chịu. Một vấn đề nữa là đa phần người dân không tự xử lý phân loại rác nên việc chôn lấp, thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.
Kinh tế phát triển, ngoài các chợ quê truyền thống, thì tại các xã thị trấn đã và đang hình thành các thị tứ và rác thải nông thôn hiện nay một phần do lượng lớn rác thải các khu vực này sinh ra. Biện pháp thu gom xử lý, chủ yếu vẫn là quét dọn lại một chỗ rồi để khô đốt hoặc cho phân huỷ tự nhiên, Trên các điểm giáp gianh giữa thôn với thôn, xã với xã, như Hợp Đức Cao Thượng, Phúc Hòa Cao Thượng, Việt Lập Minh Đức….cũng là nơi thường được người dân xả thải rác. Ngoài rác sinh hoạt còn phải kể đến chất thải trong chăn nuôi. Tại thời điểm tháng 5 năm 2017, trên địa bàn huyện có 331 trang trại, gia trại chăn nuôi thuộc đối tượng phải lập hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định. Trong đó có 140 cơ sở đã lập hồ sơ về bảo vệ môi trường,10 cơ sở lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 130 cơ sở lập cam kết hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường. Các trang trại, gia trại sử dụng đất có nguồn gốc chủ yếu từ đất ở, đất vườn, ao, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp. Việc hình thành các trang trại, gia trại chủ yếu mang tính chất tự phát. Đến nay mới có 5 trang trại được nhà nước cho thuê đất. Phần lớn các trang trại, gia trại đang áp dụng xử lý môi trường dưới các hình thức như sử dụng hầm biogas, biogas bạt, hệ thống ao nuôi cá, có trang trại áp dụng đệm lót sinh học. Nhìn chung tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra phổ biến. Nguy hại hơn khi ngành NN phát triển, kéo theo đó là vấn đề BVTV. Tồn dư thuốc trong đất là là một vấn đề, nhưng ngay bề nổi của nó cũng khiến người ta lo ngại.
Từ tháng 5/2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên địa bàn huyện đã có một HTX dịch vụ vệ sinh môi trường thị trấn Cao Thượng, 387 tổ đội làm vệ sinh môi trường theo hình thức tổ liên gia, tổ tự quản, tổ vệ sinh môi trường do các đoàn thể làm nòng cốt. Từ các nguồn, UBND huyện cũng đã đầu tư trang bị tại thị trấn Cao Thượng, Nhã Nam lò đốt rác hiện đại. Qui định trách nhiệm xử lý rác thải thuộc về người xả thải, trách nhiệm quản lý trước tiên của UBND cấp xã. Huyện đã giao trách nhiệm cho cấp xã trong việc quản lý, xử lý rác thải, nước thải, kiểm soát ô nhiễm. Giao cho cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện, huyện hỗ trợ kinh phí xử lý môi trường cho cấp xã khi xử lý các sự cố, điểm nóng. Trong Chương trình quốc gia về NTM, các xã đều có qui hoạch cụ thể về điểm xử lý rác và đây là một trong những tiêu chí bắt buộc. Tình hình đã được cải thiện hơn, nhưng chưa nhiều. Qua việc khảo sát, điều tra, thống kê xác định thực trạng môi trường của huyện Tân Yên, cho thấy nước trên sông, ngòi, kênh mương nội đồng đang có chiều hướng bị ô nhiễm, tình trạng người dân sử dụng giếng khoan không kiểm soát được. Tại một số trang trại chăn nuôi có quy mô lớn hoặc các gia trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình chất thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để. Không chỉ có vậy. Vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường tác động đến tất cả các mặt của đời sống xã hội và xâm nhập vào tất cả các ngành.
Để có thể kiểm soát và khăc phục dần tình trạng ô nhiêm môi trường. ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng TN- MYTcho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đặc biệt ở nông thôn việc thu gom và xử lý rác thải tại khu vực nông thôn chưa triệt để, nhưng chủ yếu là do nhận thức của người dân còn hạn chế, ý thức về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh chưa cao. Khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, bãi rác tập trung chưa có hoặc ở cách quá xa khu dân cư, phương tiện thu gom rác chưa được đầu tư, trong khi nhu cầu xử lý rác thải ngày càng cao. Do đó bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động, cần có những giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, quản lý. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật và huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, xử lý chất thải nông thôn.
Chuyện về ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường hẳn còn phải dài dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cấp tới vấn đề này trong các chương trình sau.
                                                                                                                                     Thanh Tâm 

Thông tin hữu ích