Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Quế Nham, Việt Ngọc hoàn thành đại hội chi bộ
Ngày đăng: 28/07/2017

 Tại Lan Giới: Chi bộ thôn Chính Thễ, xã Lan Giới vừa tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Đại hội điểm để Lan Giới rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các chi bộ còn lại. Về dự Đại hội có đồng chí Dương Đức Thảo - Phó Bí thư thường trực Huyên uỷ, cùng lãnh đạo ĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 19 đảng viên trong chi bộ.
Đại hội đã tiến hành thực hiện 3 nội dung: Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Thông qua Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Bầu chi ủy chi bộ, bầu Bí thư, phó bí thư chi bộ. Báo cáo chính trị đã đánh giá được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đại hội đã bầu chi ủy gồm 3 đồng chí. Theo kế hoạch, 14 chi bộ còn lại sẽ tiến hành tổ chức Đại hội từ nay đến hết ngày 20/8.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ đảng viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy luôn đoàn kết, lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa công tác kiểm tra giám sát, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát có sự chuyển biến tích cực từng bước đi vào chiều sâu. Tích cực học tập, nghiên cứu vận dụng các chỉ thị Nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội và Đảng ủy khối giao. Đại hội cũng nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những khó khăn, tồn tại.

Tại Quế Nham:
Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2017-2020, sau khi chọn Chi bộ Ba Làng tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, Đảng ủy xã Quế Nham đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành Đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Tính đến ngày 25/7, đã có 15/15 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Quế Nham đã tiến hành Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả cấp ủy viên được Đại hội bầu là 50 đồng chí. Về cơ cấu, nữ chiếm tỷ lệ trên 22%, độ tuổi dưới 35 chiếm 10%, từ 35 đến 50 tuổi 46% và trên 50 tuổi tỷ lệ 44%.
Tại Việt Ngọc:
Ngày 28/6/2017, Việt Ngọc chọn Chi bộ Trường Tiểu học đại hội điểm, từ ngày 6/7 đến ngày 24/7/2017 các chi bộ đồng loạt tổ chức đại hội. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp. Kết quả 27 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã bầu đủ số lượng ban chi ủy là 72 đồng chí. Số chi bộ có Ban chi ủy là 21. Số chi bộ có bí thư là 3. Số chi bộ có bí thư và phó bí thư là 3. Trong đó số cấp ủy viên tái cử là 52 đồng chí. Cơ cấu nữ là 14, độ tuổi dưới 35 là 10 đồng chí, từ 35 đến 50 tuổi là 35 đồng chí, trên 50 tuổi là 27 đồng chí. Trình độ văn hóa THCS là 25 đồng chí. THPT là 47 đồng chí. Về chuyên môn Đại học 12 đồng chí. cao đẳng, trung cấp 7 đồng chí.
                                                                                       CTV Thu Khanh, Phương Thảo, Kim Anh, CTV Nguyễn Thị Thêm.

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích