Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên 214 Đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng
Ngày đăng: 01/09/2017

 Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đợt này Tân Yên đã có 214 đồng chí đảng viên được xét trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tại xã Cao Thượng: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, ngày 30/8/2017, Đảng bộ xã Cao Thượng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên. Trong đó Huy hiệu 60 tuổi Đảng được trao cho một đồng chí, Huy hiệu 55 năm trao cho một đồng chí, Huy hiệu 50 năm trao cho 4 đồng chí, Huy hiệu 45 năm trao cho 3 đồng chí , trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho một đồng chí và có một đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc tổ chức trao tặng huy Hiệu Đảng cho đảng viên được Đảng ủy xã Cao Thượng tổ chức trang trọng, theo đúng Quy định của Điều lệ Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                                                                                                                                      Thanh Tâm

Tại An Dương: Ngày 31/8, Đảng ủy xã An Dương tổ chức trao Huy hiệu đảng dịp kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong đợt này, An Dương có 5 đồng chí được trao tặng và truy tặng Huy hiệu đảng. Trong đó Huy hiệu 55 năm tuổi đảng được trao cho đồng chí Lê Văn Lạng chi bộ Hạ. Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trao cho đồng chí Dương Văn Sử chi bộ Dương Lâm, Đoàn Văn Lượt chi bộ Đồng Ván. Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trao cho đồng chí Nguyễn Văn Vinh chi bộ Cầm và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn My chi bộ Tân Lập.
                                                                                                                                               Thanh Nga

Tại Ngọc Lý: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, Đảng ủy xã Ngọc Lý có bẩy đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Hà, chi bộ Sỏi Máng được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 50 năm được trao cho đồng chí Đoàn Văn Nhi chi bộ Sỏi Máng. Huy hiệu 50 năm được trao cho hai đồng chí Nguyễn Văn Viết và Thân Thị Tỉnh chi bộ Cầu Đồng 10. Đồng chí Phạm Công Hành, chi bộ Đồi Chùa được trao tặng Huy hiệu 45 năm, huy hiệu 30 năm được trao cho hai đồng chí Nguyễn Sỹ Sáu chi bộ An Lập và Thân Văn Thành, chi bộ Lý Một.
                                                                                                                                                   Kim Anh

 

Tại Ngọc Vân: Ngày 1/9, Đảng bộ xã Ngọc Vân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên. Trong đó có Huy hiệu 50 tuổi Đảng được trao cho năm đồng chí, Huy hiệu 45 tuổi Đảng trao cho một đồng chí, Huy hiệu 40 năm trao cho hai đồng chí, Huy hiệu 30 năm trao cho ba đồng chí . Việc tổ chức trao tặng huy Hiệu Đảng cho đảng viên được Đảng ủy xã Ngọc Vân tổ chức trang trọng, theo đúng Quy định của Điều lệ Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                                                                                            BBt
Huyện Tân Yên: 214 Đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Tính chung trong đợt này nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đợt này Tân Yên đã có 214 đồng chí đảng viên được xét trao tặng Huy hiệu Đảng.
Trong đó 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 64 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng được trao cho 33 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng trao cho 23 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng được trao cho 60 đồng chí. Truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí.
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên sẽ được các chi bộ cơ sở tổ chức trang trọng theo đúng Điều lệ Đảng.
                                                                                                                                                       Phương Thảo

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích