Tin tức - Sự kiện   /  Khen thưởng kỷ luật
Hướng dẫn cơ cấu, số lượng khen thưởng, tiêu chí xét khen và phương pháp bình chọn, hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm ( 2012-2017) nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện
Ngày đăng: 01/09/2017

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích