Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Sơ kết hoạt động khu vực phòng thủ huyện
Ngày đăng: 14/09/2017

 Ngày 13/9, Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, những tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ ba tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện chủ trì hội nghị.

Thời gian vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 152 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ và đạt được kết quả khá toàn diện. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng, an ninh đã được thực hiện một cách toàn diện, chặt chẽ, nề nếp. Chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, nhất là lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng được tiến hành thường xuyên đạt hiệu quả thiết thực…
Thời gian tới tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các Bộ ngành, Trung ương về Khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện yêu cầu cần nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền, các hoạt động điều hành phải linh hoạt, được lòng dân. Làm tốt công tác dân vận chính quyền để làm tốt công tác khu vực phòng thủ, thực hiện Luật nhưng phải mềm hóa để nhân dân tiếp thu và thực hiện. Tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp kinh tế với quốc phòng. Xây dựng các trận địa, khu vực phòng thủ, làm tốt công tác quy hoạch và lập kế hoạch hàng năm.

                                                                                                                                                                  Kim Anh

Thông tin hữu ích