Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Bình quân 15,8 tiêu chí/ xã, tăng 8 tiêu chí so với năm 2016
Ngày đăng: 25/09/2017

 Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự vào cuộc tích cực của cả thống chính trị và nhân dân địa phương, đến nay toàn huyện đạt 347 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân 15,8 tiêu chí/ xã, tăng 8 tiêu chí so với năm 2016. Theo kế hoạch trong năm nay huyện Tân Yên có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, đó là: Việt Lập và phúc Sơn, hiện xã Việt Lập đã được tỉnh thẩm định đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, đang trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã NTM.
Để đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM, UBND huyện chỉ đạo xã Phúc Sơn đấy nhanh tiến độ hoàn thành công trình thuộc tiêu chí số 6 và 17, dự kiến tháng 11 hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ tỉnh thấm định. Các xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM, riêng các xã đã đạt chuẩn NTM thực hiện tốt việc quản lý đầu tư nâng cấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các danh mục công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tập trung lập hồ sơ triển khai thực hiện xây dựng các công trình từ nguồn hỗ trợ xi măng làm đường giao thông của tỉnh, kết hợp với việc phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực lựa chọn các tiêu chí phù hợp để thực hiện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.
                                                                                                                                              C.G

Thông tin hữu ích