Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đưa vào sử dụng 87 công trình NTM
Ngày đăng: 03/10/2017

 Trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dụng cơ bản trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực, đảm bảo tiến độ về thẩm định, phê duyệt, quyết toán công trình theo quy định. Đến nay đã khởi công xây dựng 9/12 dự án do huyện làm chủ đầu tư, với số tiền giải ngân 25,1 tỷ đồng. Khởi công xây dựng 29/40 công trình, dự án do xã làm chủ đầu tư, giải ngân 20,4 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch về vốn.

Toàn huyện đã triển khai xây dựng 119 công trình, nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 87 công trình, tổng giá trị đầu tư xây dựng ước đạt 1.093 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong dân là 731 tỷ đồng.
                                                                                                                                                                       Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích