Tin tức - Sự kiện   /  Chỉ đạo điều hành  /  Ủy ban nhân dân
Chấn chỉnh việc tổ chức phân loại, xử lý rác thải
Ngày đăng: 17/11/2017

 Qua phản ánh của nhân dân, hiện nay một số cơ quan, đơn vị và người dân tự ý đốt rác thải chưa qua phân loại, như nilon và một số chất thải vô cơ khác, gây nên tình trạng ô nhiêm môi trường khí, rất nguy hiếm đến sức khỏe của con người. Mặt khác hiện tượng vất rác thải bừa bãi tại các tuyến đường, kênh mương, nơi công cộng, nơi tập trung đông người... gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Để công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải được thực hiện tốt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, khu, phố duy trì việc tống vệ sinh, thu dọn, xử lý rác thải, phát quang cây dại, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường qua địa bàn hàng tuần; rà soát, bổ sung, thông báo cụ thể các vị trí làm nơi đô rác. Phối hợp với các đoàn thế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo nghiêm cấm việc đốt rác thải nilon, vật dụng từ nhựa, rác chưa được phân loại để tránh khói bụi, mùi khí độc hại.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện chỉ đạo tổ chức phân loại, xử lý rác thải của cơ quan đúng quy định.
                                                                                                                                                           BBT

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích