Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên trên 16.300 hộ đạt hộ SXKDG.
Ngày đăng: 07/12/2017

 Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm 2017 toàn huyện có 16.920 hộ đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp. Kết quả qua bình xét đã có trên 16.300 hộ đạt hộ SXKDG đạt gần 124% kế hoạch. Trong đó: cấp Trung ương có 37 hộ, cấp tỉnh có 435 hộ, cấp huyện có 4378 hộ và cấp xã có 11.495 hộ.

Đạt được kết quả đó ngay từ đầu năm Hội Nông dân cơ sở đã vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu, hộ sản xuất hàng hóa cho thu nhập cao; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đồng thời tổ chức 28 buổi thăm quan mô hình cho cán bộ chi hội và hộ hộ xuất kinh doanh giỏi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

                                                                                                                                                        Phương Thảo 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích