Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Công tác tham mưu xây dựng điển hình tiên tiến gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương
Ngày đăng: 26/12/2017

 Để việc thực hiện Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được ban hành, ngày 7/10/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu tổ chức hội thảo bàn giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề "Học tập và làm theo Bác với phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp". Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Sau đây là bài: Công tác tham mưu xây dựng điển hình tiên tiến gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương của đồng chí Giáp Văn Thế. Trưởng ban TG HU.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện những nội dung học tập, làm theo Bác đã thành nền nếp đạt hiệu quả trước đây như: Chào cờ đầu tháng gắn với sinh hoạt truyền thống, kể chuyện về Bác trong các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, đoàn thể huyện, đảng uỷ các xã, thị trấn; tổ chức dạy hát Quốc ca, Quốc tế ca trong các lớp học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; ghi Sổ vàng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng mô hình "Quỹ tiết kiệm làm theo Bác" , tổ chức các chuyến du lịch ''về nguồn'' cho học sinh trên địa bàn huyện.
Năm 2017, Tham mưuBan Thường vụ Huyện ủy đăng ký 3 nội dung để tập trung chỉ đạo giải quyết: (1) Cán bộ, đảng viên phải xung phong đi đầu nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên về những nhiệm vụ không hoàn thành hoặc những hậu quả xấu xảy ra ở địa phương, đơn vị mình. (2) Chỉ đạo tổ chức nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót sau nhận diện. (3) Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Kết quả, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã gương mẫu đi đầu nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, chịu trách nhiệm về những đơn vị được phân công chỉ đạo, phụ trách. Toàn Đảng bộ huyện đã nghiêm túc tổ chức nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); có 564 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với tổng số 6.069 lượt đảng viên tự nhận có biểu hiện suy thoái. Có 7.032 đảng viên ký cam kết bằng văn bản về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái. Mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng cho mình tác phong làm việc quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Tích cực đi cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, đôn đốc triển khai việc thực hiện tại đơn vị được phân công phụ trách. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế đã được tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả.
Thực hiện tốt phương châm công tác "Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", "Nói đi đôi với làm". Giản dị trong thực thi công vụ và sinh hoạt. Các cơ sở đảng đăng ký xây dựng 45 mô hình điển hình tiên tiến, giải quyết 72 vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đến nay, các điển hình tiên tiến đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình đã có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được giải quyết đem lại lòng tin cho nhân dân.
Thực hiện các nội dung đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện (gồm 5 chuẩn mực), triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện, đến nay các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc theo các chuẩn mực. Khắc phục hạn chế sau nhận diện những biểu hiện "suy thoái", Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các lớp cập nhật kiến thức về xây dựng Đảng cho đảng viên trong đảng bộ, xây dựng đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với UBND huyện xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện theo Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X). Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các dự án trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên năm 2017; trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, các dự án lớn trọng điếm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên, các lĩnh vực dễ nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm như giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường, từ đó phòng ngừa phát sinh những bức xúc và hạn chế xảy ra những “điểm nóng” trên địa bàn huyện. Ở các cơ sở đảng đã có hàng ngàn gương điển hình tiên tiên được ghi sổ vàng " Học tập làm theo Bác" trong đó có hàng trăm mô hình tiểu biểu, có sức lan tỏa lớn.
Tiêu biểu như: Xã Việt Lập đã chỉ đạo tuyên truyền mở rộng hàng lang đường, đóng góp xây dựng được 8,3 km đường giao thông, đã hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới quý 2/2017, chi hội người cao tuổi của xã tổ chức xây được 102 lò đốt rác hộ gia đình để xử lý rác sinh hoạt tại chỗ trong nông thôn, vận động hội viên hiến hơn 4000m2 đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới; xã Phúc Sơn chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện, chỉ đạo xây dựng được bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung của xã và các thôn để hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới quý 4/2017; thị trấn Nhã Nam duy trì có hiệu quả lò đốt rác và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Các mô hình hiến đất mở rộng đường và xây dựng hạ tầng đã trở thành phong trào trong nhân dân, chỉ tính năm 2017 toàn huyện đã vận động 1754 hộ dân hiến được 162.302m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, vận động nhân dân hiến được 4500 m2 đất, huy động nhân dân đóng góp trên 1 tỉ đồng làm 1600 m đường bê tông; Hội nông dân xã Lam Cốt tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường, hoàn thành 02 công trình bê tông xi măng trị giá trên 750 triệu đồng, vận động hội viên hiến 9.600m2 đất xây dựng nông thôn mới; Đồng chí Hoàng Kiểm- Bí thư chi bộ thôn Tiến Điều, xã Nhã Nam tích cực vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới, gương mẫu hiến trên 70 m2 đất ở xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân xây dựng cánh đồng sản xuất hàng hóa, vệ sinh môi trường; Đảng ủy Quan sự huyện đạt Cờ giải nhất Quân khu trong hội thi "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp", năm 2017 được Quân khu tặng giấy khen phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7, cờ giải ba hội thảo quốc phòng LLVT tỉnh; Chi bộ trường THCS xã Phúc Sơn bứt phá tăng 14 bậc so với năm học trước để đứng thứ 2/23 trường trong huyện; Trường THCS Nguyên Hồng có 01 học sinh đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2016 - 2017; Đồng chí Hoàng Thị Hà- Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phố Hoàng Hoa Thám tuyên truyền, vận động, quyên góp cùng 6 chị trực tiếp tham gia nấu nồi cháo nhân đạo vào thứ tư hàng tuần phát cho bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa huyện... Với những kết quả đạt được, 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, 4 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng.
Từ kết quả của việc nhân rộng các điển hình tiến trong học tập làm theo Bác đã góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, năm 2017 huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng, chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, lòng tin của nhân dân với tổ chức đảng và đảng viên được củng cố; những hạn chế, yếu kém, những nổi cộm, bức xúc được khắc phục, giải quyết.
                                                                                                                             Giáp Văn Thế - Ban Tuyên giáo HU

Thông tin hữu ích