Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhằm trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngày đăng: 27/12/2017

 Qua khảo sát của Hội Chữ thập đỏ huyện, hiện nay trên địa bàn huyện còn 34 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để chia sẻ những rủi ro, đồng cảm với những số phận, hoàn cảnh khó khăn, Thường trực Huyện ủy chủ trương huy động sự chung sức của cộng đồng tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương trên, Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Triển khai huy động sự ủng hộ các nguồn lực của tập thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động thông qua Thùng quỹ nhân đạo. Theo đó: Mỗi khu nhà làm việc chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đặt một thùng quỹ nhân đạo. Các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc riêng đặt một thùng quỹ nhân đạo tại trụ sở làm việc. Đảng ủy, UBND xã, thị trấn đặt một thùng quỹ nhân đạo chung tại trụ sở làm việc để tiếp nhận những tấm lòng nhân ái của nhân dân. Nguồn kinh phí của thùng quỹ nhân đạo sẽ được sử dụng để hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ ít nhất một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ từ 300.000 đến 500.000 đồng/tháng, tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.
                                                                                                                                                          BBT

 

 

 

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích