Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
HĐND xã Phúc Hòa tổ chức kỳ họp thứ 5.
Ngày đăng: 27/12/2017

 Ngày 26/12, HĐND xã Phúc Hòa khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phúc Hòa lần thứ XXII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đạt được năm 2016, Đảng ủy xã, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các thôn tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 687 ha, sản lượng cây có hạt đạt trên 2.200 tấn, diện tích cây ăn quả tang 662 ha, trong đó diện tích vải sớm chiếm 440 ha còn lại là bưởi, nhãn, cam. Sản lượng vải sớm ước đạt 5.200 tấn, giá trị hành hóa đạt 104 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thu mua hoa quả đạt 3,5 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được tiếp tục cải thiện và nâng cao.
Tại Kỳ họp các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều ý kiến và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ý kiến thảo luận, chất vấn đã được Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trao đổi thẳng thắn và trả lời ngay tại Kỳ họp. Kết thúc Kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết về tình hình phát triển KTXH năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phát triển KTXH năm 2018.Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017. Nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2018. Nghị quyết về các kỳ họp thường kỳ của HĐND năm 2018. Nghị quyết về điểu chỉnh chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018. Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 do nghỉ hưu.

                                                                                                                                             Phương Thảo

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích