Tin tức - Sự kiện   /  Thông tin môi trường  /  Tin tức hoạt động
Hội phụ nữ Tân Yên với cuộc vận động 5 không 3 sạch Gắn với vệ sinh môi trường
Ngày đăng: 03/01/2018

Xác định Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, những năm qua, Hội LHPN huyện Tân Yên đã triển khai sâu rộng cuộc vận động tới 100% chi hội.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó 5 không”: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch”: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được Hội LHPN huyện cụ thể hóa thành nhiều hoạt động, việc làm có hiệu quả, góp phần thực hiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo bà Đỗ Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: một trong những nội dung chúng tôi quan tâm đó là gắn cuộc vận động này với công tác bảo vệ môi trường. Hội coi đây là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động trọng tâm hàng năm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Trước hết, trong công tác thông tin tuyên truyền, Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức, lồng ghép các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về xây dựng NTM. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ hội nắm vững nội dung, cách thức thực hiện cuộc vận động, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về cuộc vận động qua tài liệu sách báo, bản tin tuyên truyền của hội; cấp phát tờ rơi và phiếu tự đánh giá các tiêu chí 5 không, 3 sạch tới 100% gia đình hội viên phụ nữ. Cùng với công tác thông tin tuyên truyền vận động, Hội
Triển khai nội dung Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình theo quy định, giai đoạn 2017-2021" do Hội LHPN tỉnh triển khai. Để Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình theo quy định, giai đoạn 2017-2021" do Hội LHPN tỉnh triển khai phát triển sâu rộng, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TN&MT biên soạn, triển khai 1.455 cuốn tài liệu hướng dẫn "sản xuất nông nghiệp sạch", và hướng dẫn " thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình" triển khai đến 24 cơ sở Hội. Phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường huyện tổ chức phát động Tháng cao điểm thực hiện Đề án cấp huyện, Đề án theo cụm xã thu hút gần 2000 HVPN tham dự, tổ chức tập huấn, hướng dẫn "Tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình". Chỉ đạo 100% cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, lựa chọn 24 chi hội làm điểm thực hiện Đề án. Tổ chức 367 buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền nội dung Đề án đến trên 32.000 HVPN. Bước đầu triển khai đề án ở cơ sở, đã có 85% hộ gia đình HVPN đăng ký tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.
Không chỉ có vậy, cùng với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, công tác bảo vệ môi trường còn được Hội LHPN các cấp triển khai đồng bộ gắn với việc thực hiện các phong trào, Hội LHPN huyện tiếp tục lựa chọn tiêu chí "3 sạch" để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đã xây dựng bổ sung tiêu chí sạch ngõ gắn với sạch làng, sạch ruộng, sạch môi trường công cộng triển khai đến 100% cơ sở Hội.Tổ chức các buổi giao lưu "Tìm hiểu kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn”, tọa đàm, đối thoại với hội viên về "tìm giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường" tại các đơn vị: Ngọc Lý, Quang Tiến, Ngọc Châu. Tổ chức 7 hội nghị tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cấp phát sọt đựng rác cho hộ gia đình hội viên. Hoàn thành công trình "Con đường hoa" tại Ngọc Thiện có chiều dài 3,5km...Tiến hành tập huấn về phân lợi rác tại hộ và cấp sọt chứa rác về nhiều xã trong huyện. gắn với mô hình đoạn đường sạch, đoạn đường do phụ nữ tự quản…
Từ những việc làm thiết thực và cụ thể, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với công tác bảo vệ môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới đã được các cấp hội phụ nữ trong huyện triển khai khá đồng bộ và tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên. Từ đó hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình để tự khảng định và nâng cao chất lượng cuộc sống, động viên phụ nữ tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Từ đó tự giác chấp hành và vận động gia đình, con cháu cùng làm theo.

                                                                                                                                           Phương Thảo

Thông tin hữu ích