Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất 2018
Ngày đăng: 09/01/2018

 Đẩy mạnh vận động “Tết vì người nghèo” Mậu Tuất – 2018, Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch liên ngành vận động ủng hộ và tổ chức cứu trợ "Tét vì người nghèo" Mậu Tuất – 2018. Qua thống kê, Tân Yên có khoảng 3200 hộ nghèo. Tại thời điểm này MTTQ đã tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng'vũ trang trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức các xã, thị trấn, các trường học, trạm y tế trên địa bàn ủng hộ. 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích