Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh làm việc với UBND xã Lam Cốt về xây dựng NTM
Ngày đăng: 10/01/2018

 Ngày 10/1, đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Lam Cốt về công tác xây dựng nông thôn mới, cùng đi có đồng chí Nguyễn Thái Lai - Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Đến thời điểm này Lam Cốt đã hoàn thành 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn ba tiêu chí chưa đạt, đang phấn hoàn thành đó là: Tiêu chí số hai về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 về môi trường. Theo lãnh đạo địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện Lam Cốt còn gặp khó khăn. Một số bộ phận, cán bộ còn chưa nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực đầu tư cho chương trình còn hạn chế, chưa có cơ chế chính sách để phát huy tính chủ động, phát huy nội lực của địa phương. Các ngành chuyên môn của huyện đã phát biểu và chỉ ra những giải pháp, việc làm cụ thể cho địa phương cần tập trung ngay, như: Trước mắt Lam Cốt cấn rà soát lại những việc đã làm được và chưa được, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và huy động mọi nguồn lực từ sức dân, đồng thười tập trung cho hoạt động văn hóa cơ sở để tạo không khí cho nhân dân. Quan tâm và giữ được các danh hiệu văn hóa.v.v.
Lam Cốt phấn đấu về đích NTM trong năm nay.
                                                                                                                                               Thanh Nga

Thông tin hữu ích