Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đảng ủy khối Văn hóa – Xã hội, khối Kinh tế tổng kết công tác năm 2017
Ngày đăng: 12/01/2018

 Ngày 11/1, Đảng ủy khối VH –XH và Đảng ủy các cơ quan khối kinh tế huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Đảng ủy khối VH –XH: Năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ khối lãnh đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng bộ. Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác đến 100% cán bộ, công chức, viên chức.
Kết quả đã tổ chức được 32 buổi tại các chi bộ có 227 lượt người tham gia sinh hoạt chuyên đề. Có 10 tập thể, 77 cá nhân đăng ký việc làm theo Bác. Kết nạp được hai đảng viên. Bình xét đánh giá, trên 18% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 78% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 9 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 6 chi bộ TSVM tiêu biểu.
Hội nghị đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018: Đảng bộ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. 70% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu. Một cơ quan đạt chuẩn “Dân vận khéo” điển hình. 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa. 100% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này Đảng ủy đã khen thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong năm 2017.

Đảng ủy khối Kinh tế: Nét nổi bật trong công tác lãnh chỉ đạo của BCH Đảng bộ năm qua, đó là đã tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung các chỉ thị nghị của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/TW của Bộ chính trị tới 100% đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ. Duy trì và thực hiện các cuộc họp định kỳ hằng tháng của Ban chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa”trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật của Đảng được quan tâm, công tác dân vận được đổi mới, chất lượng các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ được nâng lên. Năm qua Đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng An ninh đượi coi trọng và hoàn thành xuất sắc nhiệm giao.
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và bàn thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trong tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2018, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ, kết nạp từ 4 đến 5 đảng viên. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Nhân dịp này Đảng bộ đã khen thưởng 3 Chi bộ và 12 đảng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2017.

                                                                                                                             Thanh Nga, Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích