Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quế Nham khóa 12.
Ngày đăng: 14/01/2018

 Ngày 13/1, Hội Nông dân xã Quế Nham tổ chức Đại hội đại biểu Khóa 12, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tới dự có đại biểu Hội Nông dân huyện.
Quế Nham có trên 2.200 hộ, gần 9.000 nhân khẩu, trong đó hộ nông nghiệp chiếm trên 82 % .

Nhiệm kỳ qua Hội Nông dân Quế Nham cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đaị hội HND xã lần thứ XI đề ra. Các phong trào thi đua trong nông dân được phát triển mạnh, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là ba phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất toàn xã tăng bình quân hàng năm là 14,5 %, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,5 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu/năm. Hệ thống đường giao thông liên thôn, nội thôn trong xã đã bê tông hóa trên 55 km, 18 km kenh. 100% thôn đã xây dựng nâng cấp thiết chế, khuôn viên nhà văn hóa, cổng làng, cổng vào nhà văn hóa, cổng, tường rào nghĩa trang nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện. Số hộ giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới và chỉ 6,5 %. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm sổ Chi hội đạt vững mạnh hàng năm đạt từ 90 đến 100%, vượt chi tiêu Đại hội XI đề ra là 20 %. Tỷ lệ tập họp hội viên là 79 % đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra . Công tác phối hợp được các cấp hội quan tâm, việc phối hợp và liên kết "4 nhà" đã mang lại hiệu quả thiết thực.Các hoạt động hỗ trợ nông dân được quan tâm. Quỹ hoạt động Chỉ Hội 240 triệu đồng, tăng 79,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 96 triệu đồng. Quỹ Chi Hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân trong xã đã giúp đỡ cho trên 120 lượt hộ hội viên vay phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
Qua đánh giá xếp loại tổ chức Hội và phong trào thi đua đối với các Chi Hội, hàng năm được duy tì công khai, dân chủ. Hàng năm có từ 90 % Chi Hội xếp loại vững manh. Hội Nông dân xã 6 năm liên tục (2012 - 2017) được Hội Nông dân huyện xếp loại đơn vị vững mạnh và vừng mạnh xuất sắc. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã được Trung ương Hội tặng 1 Bằng khen, Hội Nông dân tinh tặng 1 bằng khen, UBND huyện, Hội Nông dân huyện tặng 5 giấỵ khen, UBND xã tặng nhiêu giây khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.
Đại hội Hội ND Quế Nham đã đề ra mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ và bầu BCH gồm 13 ông bà.
                                                                                                                                                 Phương Thảo

Thông tin hữu ích