Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Tân Yên với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Ngày đăng: 17/02/2018

 Nhiều năm nay, huyện Tân Yên được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh. Thông qua phong trào này, ngày càng có nhiều thôn, khu phố được công nhận danh hiệu làng văn hóa và văn hóa điển hình, góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn minh, ổn định trật tự xã hội.

Hội Cầu Vồng 2017 ảnh BBT

Điểm nổi bật dễ nhận biết trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Tân Yên là sự phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Để khuyến khích xây dựng nhà văn hóa (NVH), huyện có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi công trình xây mới (đạt chuẩn), 30 triệu đồng tu sửa NVH xuống cấp, còn lại do nhân dân đóng góp. Từ nguồn hỗ trợ khích lệ ấy, nhiều công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở đã thu hút được sự đóng góp của nhân dân huy động kinh phí xây dựng quy mô lớn. Hiện toàn huyện có 355/367 thôn, khu phố đã xây dựng NVH, trong số ấy có 241 NVH đạt chuẩn về diện tích hơn 80m2 và khuôn viên hơn 500m2....Thiết chế văn hóa phát triển là điều kiện cho hoạt động văn nghệ, TDTT của huyện ngày càng đi lên. Tân Yên hiện có gần 400 CLB văn hóa văn nghệ và gần 400 CLB TDTT, trong đó tiêu biểu là khôi phục hai đội chèo truyền thống: làng Hạ (xã Cao Thượng), Khánh Giàng (xã Ngọc Châu), hát Quan họ thôn Kim Tràng xã Việt Lập; hai làng cười: Dương Sơn xã Liên Sơn, Hòa Làng (xã Phúc Hòa), 1CLB hát ví, hát ống xã Liên Chung…Trong năm các thôn đã tổ chức được trên 2.500 buổi thi đấu giao hữu thể dục, thể thao, cấp xã tổ chức gần 900 cuộc giao lưu thi đấu thể thao và tổ chức 343 giải thi đấu thể thao. Qua đó đã thu hút 35% tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đánh giá về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện cho biết: Từ những kết quả trên phong trào đã góp phần tích cực ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế; văn hóa- xã hội của huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; bộ mặt các thôn làng, đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã và đang được đông đảo cám bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia.
Trên cơ sở Quyết định 74 của UBND tỉnh về thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác”, từ năm 2014, Tân Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng "Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn". Để hoàn thành nội dung này, huyện tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị xin ý kiến các nhà quản lý, chuyên môn, trực tiếp là người dân các xã, thị trấn và qua nhiều lần điều chỉnh. Tình trạng mở nhạc tang trước 6 giờ và quá 22 giờ, việc chèo đò, rắc tiền, vàng mã giảm rõ rệt, không còn tình trạng bắc cầu lăn đường, mời thuốc lá; hạn chế các tuần tiết sau đám tang, một số gia đình thực hiện hoả táng. Ngoài ra, huyện còn tập trung tuyên truyền, chỉ đạo xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước làng văn hóa, hiện 100% thôn, khu phố được UBND huyện phê duyệt quy ước, hương ước. Trong thực hiện nếp sống văn minh, huyện thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể, địa phương tuyên truyền, quán triệt quy định trên đến người dân, có kiểm tra, giám sát trực tiếp tại cơ sở, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm…
Huyện cũng ban hành biểu điểm, các tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa, có văn bản chỉ đạo bám sát thực tiễn các lĩnh vực, phong trào, do đó công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ sở luôn có những điểm đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả cao. Để các nội dung của phong trào đi vào cuộc sống thiết thực hơn, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, cho biết thêm: Phải xác định rõ phong trào này không của riêng ai mà là của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu; Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cừng sự phối hợp của các cấp các ngành trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương . Tập trung xây dựng các dnah hiệu văn hóa, trong đó đặc biệt chú ý tới xaayd ựng gia đình văn hóa, phát động phong trào “Văn hóa nêu gương”.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang phát huy được hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng huyện Tân Yên ngày càng giàu mạnh.
                                                                                                                                       Thanh Nga

Thông tin hữu ích