Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên trồng 1.490 ha lạc xuân
Ngày đăng: 23/02/2018

 Vụ Xuân năm trước Tân Yên trồng 1.492 ha, bằng các giống L14, MD7, L23, L26. Trong đó giống lạc L14 chiếm trên 90% diện tích, năng suất bình quân 26,9 tạ/ha, sản lượng trên 4.000 tấn.

Phát huy kết quả loại cây trồng này, vụ Xuân 20918 Tân Yên tiếp tục duy trì diện tích lạc. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân ở các xã: Việt Lập, Tân Trung, Quế Nham, Phúc Hòa, Cao Xá, Liên Sơn, Việt Ngọc, Nhã Nam, Lan Giới đang tập trung gieo trồng lạc với các giống L14, MD7, L23.

                                                                                                                                                                                         CG 

Thông tin hữu ích