Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Tân Yên xử phạt hành chính 4 trường hợp khai thác, vận chuyển đất trái phép
Ngày đăng: 14/03/2018

 Trong Quí I  phòng TN&MT huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra khai thác và vận chuyển đất trái phép trên địa bàn huyện.
Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp khai thác, vận chuyển đất tại địa bàn xã An Dương, Cao Xá. Trong đó An Dương có ba trường hợp, Cao Xá có một trường hợp, đã tiến hành xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền là 100 triệu đồng.
Cũng trong quí I, Phòng TN&MT huyện còn chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý sau cấp phép khai thác.

                                                                                                                                              Thanh Tâm

Thông tin hữu ích