Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngọc Vân dân vận khéo trong dồn đổi thửa
Ngày đăng: 20/03/2018

 Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, Thấm nhuần lời dậy của Bác, nhiều thôn làng ở Ngọc Vân đã thành công trong công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng trong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Đồng Thân Nhân Hoành - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Vân cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy và Quyết định của UBND huyện về việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, Tiểu ban dồn điền đổi thửa ở thôn và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Sau khi có Đề án của xã và Phương án của từng thôn, Ngọc Vân lấy thôn Làng Mới để triển khai làm điểm. Việc đầu tiên là tổ chức cho cán bộ xã, thôn và các hộ dân tiêu biểu đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm ở xã bạn, sau đó về triển khai thực hiện. Ban đầu có không ít hộ dân ở các thôn không đồng tình, thậm chí phản đối và đều là những hộ bấy lâu nay có ruộng tốt, ruộng gần, ruộng bên kênh mương thuận lợi cho sản xuất của họ. Nhờ công tác tuyên truyền, công tác dân vận khéo léo nên dần dà mọi người ai cũng hiểu ra được: Dồn điền đổi thửa nhằm để khắc phục tình trạng manh mún đất canh tác, tạo ra những cánh đồng lớn để tạo điều kiện cho người nông dân sản xuất, canh tác và thuận lợi trong việc đưa cơ giới vào sản xuất, cải tạo đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới, phát triển theo hướng hàng hóa. Từ đó, người dân trong thôn đồng thuận, hưởng ứng. Phương án dồn đổi thửa đều được đưa ra trong các cuộc họp để người dân bàn bạc, góp ý dân chủ đi đến thống nhất. Chủ trương về đóng góp tiền thuê máy múc đất về làm giao thông nội đồng, đào mương máng, quy hoạch lại đồng ruộng được dân bàn bạc công khai, minh bạch trong đóng góp.
Chọn phương thức rũ rối toàn bộ ruộng sau đó phân hạng, khoanh vùng, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm mương máng, địa phương xác định việc dồn đổi ruộng liên quan đến quyền lợi của người dân nên cán bộ phải hiểu ruộng, hiểu dân, không để người dân bị áp đặt, bị ép nhận ruộng. Cũng phải đến hàng tháng trời cán bộ lãnh đạo liên tục bám ruộng, doãi chân chèo cùng bà con phân chia đất, đắp bờ vùng, bờ thửa chỉnh trang đồng ruộng. Những vùng xấu ưu tiên để mọi người dân tự nhận trước, sau đó thực hiện phương án bốc thăm tại giấy, ra thực địa ngoài đồng nhận ruộng. Diện tích đất canh tác của thôn Làng Mới là 25 ha, trước đây bình quân là 6,5 thửa/ hộ, nay sau khi quy hoạch, tích tụ ruộng, số thửa của mỗi hộ còn 1,5 thửa. Sau khi dồn điền, đổi thửa, bà con nông dân rất phấn khởi nhiều hộ đã đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa. Bí thư Đảng ủy xã Thân Nhân Hoành cho biết thêm: Ngay sau thành công dồn đổi ruộng ở làng Mới, Ngọc Vân tiếp tục triển khai tới các thôn: Vân Ngò, Đồng Khanh, Tân Lập, Lương Tân, Đồi Chùa và Phú Cường. Hiện có ba thôn là: Làng Mới, Vân Ngò, Đồng Khanh đã tiến hành dồn điền, đổi thửa xong và đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu, đề nghị cấp trên phê duyệt. Bốn thôn còn lại cơ bản đã giao ruộng xong trên thực địa, đang tiến hành chỉnh trang đồng ruộng và đang hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành nghiệm thu.Trong quá trình triển khai thực hiện các thôn đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của UBND xã, UBND huyện và UBND tỉnh. Điều đáng mừng là nhân dân đồng tình ủng hộ cao chủ chương dồn điền, đổi thửa của cấp trên với trên tinh thần tự nguyện và đã tự nguyện hiến đất để mở đường và mương, được khoảng 140.000m2 đất. Các bờ vùng, bờ thửa được mở rộng từ 3,5-6,5m, cơ bản khối lượng đất đắp bờ vùng, bờ thửa được tận dụng đất tại chỗ, tận dụng đất từ các ruộng cao bậc thang để đắp đường.
Với Ngọc Vân việc dồn điền, đổi thửa để chuyển đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, bố trí các vùng sản xuất phù hợp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của đất đai và điều kiện tự nhiên, tuy có có những khó khăn, trở ngại, nhưng là “chìa khóa” để thực hiện thành công một số tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                           Thanh Tâm

Thông tin hữu ích