Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chi bộ Chung 2 - điểm sáng trong học tập và làm theo Bác
Ngày đăng: 20/03/2018

 Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Chi bộ thôn Chung 2 xã Liên Sơn đã phát huy được sức mạnh tập thể và của từng cán bộ đảng viên, lãnh đạo nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đưa thôn Chung 2 ngày thêm đổi thay.
Về thôn Chung 2 những ngày này, ấn tượng đầu tiên chính là những tuyến đường giao thông được đổ bê tông trải dài từ đầu thôn đến cuối thôn, nối liền các hộ gia đình trong thôn. Để có được những con đường đẹp như vậy, người dân trong thôn đã đóng góp tiền, ngày công để cứng hóa các tuyến đường. Hiện nay 100% đường nội thôn và đường nhánh đều được cứng hóa.
Chung 2 có 110 hộ, trên 370 khẩu, chi bộ có 17 đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác vào cuộc sống, hằng năm, ngay sau khi được Đảng ủy xã Liên Sơn triển khai, Chi bộ tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác, đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới nhân dân, đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Tiến Đức cho biết: Hằng năm chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký việc làm theo, căn cứ vào đó hằng tháng chi bộ có nhận xét đánh gia mức độ hoàn thành của từng đảng viên và vạch ra những điểm yếu, điểm mạnh để thúc đẩy phong trào. Chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục yếu kém, đề ra nhiệm vụ tiếp theo để chỉ đạo. Mọi kế hoạch đều thực hiện dân chủ, đảng viên tham gia đóng góp xây dựng, thực hiện nghiêm túc.
Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã chỉ đạo người dân mở rộng diện tích cây màu hàng hóa, xây dựng vùng sản xuất tập trung. Mỗi vụ duy trì trên 4 ha dưa và gần 2 ha rau màu khác, thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm. Khuyến khích các hộ dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Hiện nay thôn có 7 máy cơ giới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 100% số hộ trong thôn sử dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Duy trì mở rộng cánh đồng sản xuất hàng hóa thu nhập cao từ 3 ha năm 2015 lên 4 ha năm 2017. Thành lập tổ liên kết trồng dưa sạch gồm 22 thành viên, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản xuất thực phẩm sạch. Từ đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng, tăng 30 triệu so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 80%, hộ nghèo giảm còn dưới 7%.
Không chỉ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Chi bộ đã cùng với Ban lãnh đạo thôn quan tâm đến việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều này, chi bộ phát huy quyền làm chủ của người dân, mọi công việc trong thôn đều được bàn bạc cụ thể, sau đó đưa ra để nhân dân bàn bạc, thống nhất. Khi thực hiện, cán bộ, đảng viên luôn là những người gương mẫu đi đầu, nêu gương sáng cho mọi người dân làm theo. Từ đó đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận để nhân dân hưởng ứng. Nhờ vậy, thôn đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí cứng hóa 425 m đường bê tông ngõ xóm, mở rộng 300 m đường nội thôn, 30 m đường nội đồng, nâng cấp nhà văn hóa. Tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong công tác vệ sinh môi trường, thôn thành lập và duy trì hiệu quả tổ thu gom rác thải với 5 thành viên do đồng chí Phó thôn làm tổ trưởng. Chi hội trưởng các đoàn thể là thành viên, chịu trách nhiệm trong việc thu gom xử lý rác thải trên các trục đường của thôn. Hiện 100% hộ trong thôn cam kết thực hiện thu gom và xử lý rác thải taị hộ gia đình và đăng ký thực hiện mô hình Ba sạch. Nhờ vậy Chung 2 không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường.. Nói về hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác, Bí thư chi bộ Nguyễn Tiến Đức cho biết thêm: Nhận thức của đảng viên có chuyển biến rõ rệt, nhất là trong việc tiết kiệm làm theo; thực hiện dân chủ trong đảng viên đều thực thực hiện theo học và làm theo tư tưởng của Bác.
Với những kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, từ năm 2015 đến nay, Chi bộ Chung 2 luôn đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt năm vừa qua chi bộ Chung 2 vinh dự được đi báo công tại K 9 nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện.
                                                                                                                                               Thanh Nga

 

Thông tin hữu ích