Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Đồng chí Nguyễn Thái Lai kểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Lam Cốt
Ngày đăng: 22/03/2018

 Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Thái Lai –Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra, nắm tình hình tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Lam Cốt. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.
Tại đây, đoàn công tác đã nghe địa phương báo báo kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Lam Cốt đạt 15/19 tiêu chí, còn bốn tiêu chí là: tiêu chí số một về quy hoạch, tiêu chí số hai về giao thông, tiêu chí số sáu về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 về môi trường chưa đạt. Để hoàn thành các tiêu chí này, Lam Cốt đã xây dựng Kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo về đích nông thôn mới vào quí IV năm nay theo đúng lộ trình. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các ngành chuyên môn của huyện chỉ ra những việc cần làm trong thời gian tới cũng như các ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Lam Cốt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trước hết trong cán bộ lãnh đạo cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và sớm điều chỉnh quy hoạch hợp lý.
                                                                                             Thanh Nga

 

Thông tin hữu ích