Tin tức - Sự kiện   /  Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tân Yên triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ngày đăng: 22/03/2018

 Ngày 22/3, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý. Tới dự có đồng chí Đinh Đức cảnh- Phó Chủ tịch TT UBND huyện. 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Tiến, Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật tỉnh truyền đạt về mục tiêu chính sách, sự cần thiết ban hành các Luật, Bộ luật; tập trung giới thiệu những điểm mới cơ bản của các Luật, Bộ luật và phổ biến các hoạt động triển khai 3 Bộ luật trên. Theo đó, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật gồm 08 chương, 48 điều, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển công tác TGPL theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người thuộc diện được TGPL. Đây là một trong những đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Luật TGPL năm 2017 sẽ giúp cho hoạt động TGPL ngày càng chuyên nghiệp và có bước phát triển mới. Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, được xây dựng với tinh thần kế thừa các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp 2013, đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp và cán bộ, công chức trong các cơ quan này, góp phần góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế

                                                                                                                                                        Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích