Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hiệu quả từ Nghị quyết chuyên đề ở Chi bộ Hợp Tiến.
Ngày đăng: 27/03/2018

 Những năm qua, Chi bộ thôn thôn Hợp Tiến, xã Cao Thượng luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn. Mới đây chi bộ đã triển khai nghị quyết chuyên đề về làm đường giao thông nông thôn, được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng.

Nằm cạnh trung tâm xã Cao Thượng, Chi bộ thôn Hợp Tiến có 23 đảng viên, thôn có 120 hộ với 450 nhân khẩu. Là đơn vị có tuyến đường giao thông liên thôn từ Phố Bùi đi qua trung tâm của thôn tới thôn Tân Lập và nối liền với các tuyến đường liên xã với các vùng lân cận rất thuận lợi về phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ, tiếp cận thị trường, cung cấp vận chuyển hàng hóa, nông sản, thực phẩm của nhân dân. Với ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một vài năm gần đây phát triển thêm một số ngành nghề dịch vụ khác như: vận tải, xây dựng, cơ khí, thợ mộc, một số lao động tham gia làm công nhân trong cụm công nghiệp Đồng Đình của Huyện đã đem lại thu nhập của nhân dân ổn định, có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế khá nhanh.
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy xã Cao Thượng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 43 ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang,Nghị quyết số 07 ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021. Xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phương, chi bộ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, tại các buổi sinh hoạt đảng viên trong chi bộ cùng nhau bàn bạc thống nhất đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao nhất để chỉ đạo thực hiện. Chi bộ xác định công tác tuyên truyền vận động là giải pháp quyết định cả hệ thống chính trị của thôn đã vào cuộc là nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền qua các buổi họp thôn, qua hệ thống loa của thôn. Sau khi có Nghị quyết của chi bộ thôn Hợp Tiến đã tập trung xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện với UBND xã nâng cấp tuyến đường trung tâm của thôn có tổng chiều dài là 750m, mặt đường rộng 4m, bề dầy 20 cm.
Tuy nhiên trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động triển khai thực hiện cũng là vấn đề hết sức nhạy cảm, khó khăn, phức tạp tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lợi ích của các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất bị thu hồi. Do vậy, đòi hỏi phải có sự tập trung cao của cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể đồng thời cần phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với nhiều hình thức đa dạng phú để tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức rõ vấn đề đó, cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng, các tổ liên gia của thôn, tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Chi bộ đã phân công từng nội dung cho cán bộ đảng viên và các ngành đoàn thể của thôn phụ trách công việc, tổ chức làm công tác tuyên truyền thực hiện, kết quả thôn đã thống nhất đồng tình với mức đóng góp là 500,000đ/khẩu, thôn đã huy động được 225triệu đồng.Đồng thời với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thôn, công trình làm đường giao thông được khởi công triển khai thực hiện. Sau khi tiếp nhận xi măng từ kinh phí hỗ trợ của Tỉnh cung cấp đến công trình, cấp ủy chi bộ, ban phát triển thôn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và thực hiện tốt công tác xã hội hóa huy động thêm kinh phí ngoài mức đóng góp theo nhân khẩu.Trong quá trình thực hiện người dân trong thôn với tinh thần phấn khởi, nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ ngoài mức đóng góp theo nhân khẩu với số tiền là 74,000.000đ.
Qua thực hiện có thể nói việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề đã được cấp ủy chi bộ, ban phát triển thôn triển khai và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, có sức ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, suy nghĩ và hành động của cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân làm cơ sở chi việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tư duy của cán bộ đảng viên. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần tích cực cho việc trong phát triển kinh tế, VHXH, xây dựng khu dân cư văn hóa, bảo vệ môi trường làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.  

                                                                                                                                                        Thanh Tâm 

Thông tin hữu ích