Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Thực hiện Chỉ thị số 11 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Ngày đăng: 03/04/2018

 Thời gian qua, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các chi, đảng bô trực thuộc Huyện ủy cơ bản đã thực hiện tốt việc đặt mua báo Đảng. Việc hỗ trợ đặt báo Bắc Giang cho Trưởng thôn, khu phố UBND huyện đã phân bổ kinh phí 4 triệu đồng/thôn/năm đành riêng cho việc đặt báo, tạp chí của Đảng.
Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm việc đặt mua báo. Cụ thể: Xã Liên Chung, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Song Vân, Nhã Nam, thị trấn Nhã Nam, Tân Trung. Trường tiểu học Liên Sơn, các trường mầm non: Liên Sơn, Song Vân, Quế Nham, Tân Trung. Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Phòng NN&PTNT, Đội Quản lý thị trường số 9, Trạm Khuyến nông, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDTX-GDNN, Công an, Quân sự đặt thiếu báo Nhân dân: Các đảng ủy Song Vân, Liên Chung, Quế Nham, Nhã Nam, Lam Cốt đặt thiếu Báo Bắc Giang cho đối tượng Đoàn Thanh niên. Khối cơ quan, trường học Độị Quản lý thị trưởng số 9, Trung tâm GDTX-GDNN, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường tiểu học Liên Sơn, các trường, mầm non: Liên Sơn, Lan Giới, Lam Cốt, Phúc Sơn, Đại Hóa chưa có Báo Bắc Giang: Nhã Nam, Phúc Sơn, Quân sự đặt thiếu Tạp chí Cộng sản. Năm 2017 và tính đến tháng 01/2018 chỉ có 3 xã là Cao Xá, Phúc Hòa, Liên Chung đặt báo Bắc Giang Tho trưởng thôn. 21 xã, thih trấn còn lại chưa thực hiện.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi đảng bộ, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW trong việc đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện Thông báo số Ol của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ việc mua báo của Đảng.
                                                                                                                                                                                    CG

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích