Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Tân Yên"
Ngày đăng: 09/04/2018

 Căn cứ Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Tân Yên”, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi, cụ thể. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện; không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo. Người Tân Yên đang công tác, học tập, sinh sống ở ngoài huyện và các cá nhân khác quan tâm, hưởng ứng cuộc thi. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4. Bài dự thi trả lời đúng, đủ các câu hỏi, có độ dài không quá 100 trang bao gồm cả ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo. Khuyến khích những bài dự thi trình bày dưới hình thức viết tay, có tranh, ảnh minh họa và trả lời đầy đủ 8 câu hỏi sau:
Câu 1: Chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của huyện Tân Yên (Chi bộ phủ Yên Thế) được thành lập khi nào? Địa điểm ở đâu? Chi bộ có bao nhiêu đảng viên? Ai là bí thư chi bộ. Đến 31/12/2017, Đảng bộ huyện Tân Yên có bao nhiêu chi, đảng bộ cơ sở; tổng số có bao nhiêu chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở? .
Câu 2: Huyện Tân Yên được thành lập ngày tháng năm nào? Giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của huyện. Đến 31/12/2017, Tân Yên có bao nhiêu xã, thị trân, kể tên các đơn vị đó; có tổng số bao nhiêu thôn, khu phố?
Câu 3: Từ ngày thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện Tân Yên đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội? Nêu rõ thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự từng kỳ Đại hội. Nêu họ, tên các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ.
Câu 4: Đến 31/12/2017, ông (bà), anh (chị) hãy nêu những danh hiệu, phần thưởng cao quý tiêu biểu của huyện Tân Yên được Đảng và Nhà nước trao tặng. Hãy kể tên các tập thể, các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hung lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; có tồng số bao nhiêu Bà mẹ Việt Nam anh hùng?
Câu 5: Ông (bà), anh (chị) hãy làm rõ những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong từng giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng mà mình tâm đắc nhất (bài dự thi có thể chọn 1 thời kỳ lịch sử hoặc 2 thời kỳ để viết bài). Cụ thể như sau:
(1) Thời kỳ xây dựng lực lượng cách mạng, tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân (1938-1945),
(2) Đảng bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ tháng 9/1945 đến tháng 8/1954).
(3) Đảng bộ lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1964).
(4) Đảng bộ lãnh đạo quân dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chỉ viện sức người, sức của, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1965-1975).
(5) Đảng bộ và nhân dân Tân Yên cùng với cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976' 1985).
(6) Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1999).
(7) Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội từng bước tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa (2000- 2009).
(8) Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ 2010- 2015.
Câu 6- Ông (bà), anh (chị) viết về một tập thể hoặc một cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong quá trình đấu tranh cách mạng, trong phong trào thí đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Câu 7- Ông (bà), anh (chị) hãy kể tên các di tích, các cụm di tích được xếp hạng câp Quôc gia đặc biệt, câp Quôc gia, câp tỉnh trên địa bàn huyện, tính đến 31/12/2017, Hãy viết lời giới thiệu về một di tích mà mình biết.
Câu 8: Theo ông (bà), anh (chị), Cuộc thi “Tìm hiếu lịch sử Đàng bộ huyện Tân Yên" do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sẽ có bao nhiêu người tham gia dự thi?
Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về cấp huyện vào ngày 20/07/2018 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Cơ quan thường trực Cuộc thi). Ban Tổ chức Cuộc thi không nhận bài dự thi quá thời gian quy định. Dự kiến trao giải thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
                                                                                                                                                                            CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích