Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Ngọc Vân.
Ngày đăng: 13/04/2018

 Ngày 12/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Đỗ Mạnh Tiến Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2015-2017 tại xã Ngọc Vân.
Trước khi làm việc với lãnh đạo UBND xã, đoàn đã đi thực tế tại thôn Làng Mới. giai Trong giai đoạn 2015-2017 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Ngọc Vân được duy trì và nâng cao chất lượng. Ngọc Vân cũng đã gắn phong trào này với Chương trình mục tiêu về xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tỷ lệ các gia đình và các thôn đăng ký thôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tăng. Ngọc Vân cũng đã tích cực dồn đổi ruộng và qui hoạch lại đồng ruộng qua đó diện mạo thôn làng thay đổi, đi lên. Đời sống của nhân dân đươc cải thiện. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường GTNT được đầu tư xây dựng.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà xã Ngọc Vân đã đạt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời đoàn yêu cầu Ngọc Vân cần chú trong công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật. Xây dựng thôn làng văn hóa bền vững.
                                                                                                                                                          CG 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích