Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Đài truyền thanh của các xã, thị trấn phát 2 lần trên ngày về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Ngày đăng: 29/06/2018

 Mặc dù đã có khá nhiều văn bản chỉ đạo 24 xã, thị trấn lưu tâm trước tình hình tai nạn đuối nước nhất là trong mùa mưa bão. Nhưng mấy ngày vừa qua, trên địa bàn có mưa lớn đã gây ngập, úng cục bộ ở một số cánh đồng, tuyến đường, ngày 28/6 tại huyện ta đã xẩy ra hai vụ đuối nước trẻ em. Trong đó tại xã Ngọc Thiện một vụ làm hai người chết, xã Cao Xá một vụ làm một người chết. Trước tình hình trên Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Chỉ thị số 02 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn và Văn bản số 863 của phòng LĐTBXH về nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Tiến hành ngay việc rà soát lại các cánh đồng, ao, hồ, sông suối, các công trình đang xây dựng trên địa bàn có mực nước sâu, nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cắm biển cảnh báo cho người dân biết, để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em 2 lần trên ngày trong suốt kỳ nghỉ hè.
                                                                                                                                                                                 CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích