Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn
Ngày đăng: 08/08/2018

 Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cơ sở công đoàn trong huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã chỉ đạo các công đoàn đoàn cơ sở đẩy mạnh và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVCĐ, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; “Liên kết thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc, có nhiều sáng kiến và đề tài khoa học có giá trị được áp dụng vào thực tiễn. Nhiều công trình sản phẩm được đăng ký gắn biển “Công trình chào mừng”. Nhiệm kỳ qua, đã có 35 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 830 lượt cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện, trên 15.500 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 85% tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, 20% tập thể lao động xuất sắc, 60% đoàn viên công đoàn xuất sắc, 85% CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, CNVCLĐ toàn huyện đã thực hiện 2.027 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác, giá trị làm lợi 2.720 triệu đồng… Thông qua các phong trào thi đua này đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho ĐVCĐ thể hiện năng lực và phẩm chất của mình, qua đó công đoàn cơ sở phát hiện những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Với nhiều giải pháp được triển khai, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong huyện đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 526 ĐVCĐ ưu tú vào Đảng. Việc bồi dưỡng kết nạp Đảng cho ĐVCĐ đã góp phần nâng cao nhận thức về lý luận, chính trị trong ĐVCĐ. Hầu hết các đảng viên đều thể hiện tốt ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong trong lao động và sản xuất. Các chi bộ không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo sự tin tưởng và ý chí phấn đấu vào Đảng cho ĐVCĐ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Phương- Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết thêm: Để việc phát triển Đảng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, các cấp công đoàn cần tiếp tục tham mưu với các cấp Ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Đảng cho ĐVCĐ. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chọn lọc nội dung tuyên truyền, học tập và có hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động. Xác định được điều đó, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện ký kết Kế hoạch số 09 về phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Hàng năm CĐCS đều cử cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các lớp học tập chuyên đề làm theo Bác do cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức, tỷ lệ CNVCLĐ tham gia đạt 96,5%. Sau học tập CĐCS đều tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo Bác, mỗi năm có trên 6.000 lượt CNVCLĐ có đăng ký việc làm theo Bác cụ thể phù hợp với chuyên môn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người sử dụng lao động nhận thức rõ việc có tổ chức đảng trong Doanh nghiệp là để cùng Doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức đảng. Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong đoàn viên Công đoàn, nhằm góp phần nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho CNLĐ, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tiến tới xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 của Đảng.

                                                                                                                                             Thanh Tâm

Thông tin hữu ích