Tin tức - Sự kiện   /  Chuyên mục  /  Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Thị trấn Nhã Nam tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng: 10/08/2018

 Ngày 9/8, UBND thị trấn Nhã Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục về Luật khiếu nại tố cáo cho 120 người là cán bộ, công chức, trưởng, phó các đoàn thể, hội viên các đoàn thể và Trưởng, Phó, Bí thư, Phó Bí thư các khu phố trên địa bàn thị trấn. Lãnh đạo Thanh tra huyện truyền đạt.

Tại đây, các đại biểu nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân và những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018, được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật gồm 9 chương và 67 Điều và có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo năm 2011, như: Bổ sung quy định về tố cáo nặc danh. Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo. Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo. Cho phép rút tố cáo. Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo và Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Ngoài những điểm mới nêu trên, Luật Tố cáo năm 2018 vẫn quy định hai hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo bằng Fax hay email như đề xuất trước đó.

                                                                                                                                                                  Thanh Nga 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích