Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.
Ngày đăng: 29/08/2018

 Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thục phẩm trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Từ ngày 25/8 đến 25/9 Phòng Y tế, NN&PTNT, Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cuờng triển khai đợt cao điểm về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn trong dịp Tết Trung thu.
Hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Tiến hành kiểm tra các chợ, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện. Tăng cuờng tuyên truyền, giáo dục kiến thức thực hành đúng về ATTP, công khai rộng rãi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến người tiêu dùng trên phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động phối hợp vận động, giám sát bảo đảm ATTP giữa các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý nhà nuớc về ATTP với MTTQ và các đơn vị thành viên. Bố trí nguồn lực, sẵn sàng triển khai, xử trí, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về ATTP.
Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo ATTP huyện chỉ đạo ngành, các đơn vị cấp mình quản lý tăng cuờng tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Têt Trung thu trên địa bàn Phối hợp vận động, giám sát bảo đảm ATTP giữa các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý nhà nước về ATTP với MTTQ và các đơn vị thành viên. Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm huyện tổ chức đợt kiểm tra, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng thực phẩm được tiêu thu mạnh trong dịp Tết Trung thu. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở do cấp xã, thị trấn quản lý theo các lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp & PTNT, công Thương. Tổ chức đợt tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc lưu thông các sản phẩm thực phẩm trên địa bàn quản lý.

                                                                                                                                                                             CG

Thông tin hữu ích