Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên huy động trên 543 tỷ đồng cho xây dựng NTM
Ngày đăng: 17/09/2018

 Sau 7 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM đến nay Tân Yên có 10 xã đạt chuẩn NTM, Quang Tiến, Liên Sơn, Cao Thượng, Ngọc Lý, Quế Nham, Phúc Hòa,Việt Lập, Phúc Sơn và Đại Hóa, Ngọc Châu. Ngoài ra còn có xã Lam Cốt đang phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Tổng số vốn huy động cho xây dựng NTM trên địa bàn huyện hiện nay là trên 543 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách tỉnh và TW gần 92 tỷ đồng, huyện là gần 34 tỷ đồng, xã trên 194 tỷ đồng và dân đóng góp gần 223 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã còn huy động hàng trăm nghìn ngày công tham gia xây dựng các công trình NTM, vận động nhân dân hiến đất và tài sản, hoa màu trên đất, xây dựng công trình công cộng, đã có gần 12. 000 hộ hiến đất trên 980.000 m2.
                                                                                                                                                                Thanh Tâm

Thông tin hữu ích