Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Tổ chức Tết Trung thu an toàn lành mạnh và có trách nhiệm.
Ngày đăng: 19/09/2018

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo của trên về việc tổ chức Tết Trung thu năm nay, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

Phòng LĐ – TBXH, Phòng Y tế, VH – TT, Đội Quản lý thị trướng số 9 phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ em được đón Tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ. Tăng cường công tác kiếm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Kịp thời ngăn chặn và xử lý các hộ kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, chứa chất độc hại, không phù hợp với trẻ em. Tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Tết Trung thu, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Trung thu. Việc tổ chức các hoạt động Tết Trung phải thu thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, khu phố tổ chức tốt “Đêm hội trăng rằm ”, liên hoan Trung thu tại các tổ liên gia, chòm tre, cụm dân cư. Tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống.
                                                                                                                                                                                CG

Thông tin hữu ích