Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông
Ngày đăng: 04/10/2018

 Đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, đảm bảo kế hoạch 4200 ha đã đề ra, trong tháng 10 này, hạn chế tổ chức các cuộc hội họp, tập trung cao cho việc chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch vụ Mùa, đồng thời làm đất gieo trồng các loại cây rau màu vụ Đông phù hợp với khung thời vụ của từng loại - Đây là một trong những nội dung trong Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2018.

Các cơ quan chuyên môn, theo chức năng nhiệm vụ, chủ động bám sát cơ sở chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân lựa chọn cây rau màu có giá trị đưa vào sản xuất thành vùng tập trung theo quy trình VietGAP. Tập huấn, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP. Khảo sát, lựa chọn vùng sản xuất đảm bảo điều kiện đề nghị chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, HTX vào địa bàn ký họp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ hoạt động của HTX, Ban điều hành không để xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán trên địa bàn huyện. Các xã thị khảo sát, lựa chọn, đăng ký vùng sản xuất rau màu hàng hóa tập trung. Tổ chức cho các hộ trong vùng sản xuất ký cam kết thực hiện sản xuất theo quy trình VietGAP. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyêntruyền, vận động nông dân sản xuất cây rau màu vụ đông đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                                                                                          Thanh Tâm

Thông tin hữu ích