Tin tức - Sự kiện   /  Chuyên mục ATGT  /  Tin tức hoạt động
Triển khai điểm Xây dựng mô hình “doanh nghiệp, trường học an toàn giao thông
Ngày đăng: 13/10/2018

 An toàn giao thông không chỉ là vấn đề chung của xã hội mà còn cần sự đóng góp của mỗi cá nhân. Xuất phát từ thực tế, Ban ATGT huyện Tân Yên ban hành Kế hoạch số 39 ngày 10/10/2018 về : Xây dựng mô hình “doanh nghiệp, trường học an toàn giao thông” và làm điểm tại hai nhà trường ở thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam.
Tinh thần chung: Đối với nhà trường 100% các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện mô hình “Trường học an toàn giao thông”. Làm điếm tại Trường THCS thị trấn Cao Thượng, THCS thị trấn Nhã Nam. Tổ chức truyền thông gia đình về trật tự an toàn giao thông trong các nhà trường. Các trường học tuyệt đối không cho người dân thuê hoặc cho sử dụng phần vỉa hè, hang lang ATĐB xung quanh trường đế xây dựng ki ốt, mái tre, mái vẩy bày bán hàng hóa.
Đối với Doanh nghiệp: Tổ chức cho 100% công nhân, người lao động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thành lập và triển khai các đội tự quản đảm bảo ATGT, hàng ngày theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc công nhân, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhất là không dừng, đỗ trước cổng công ty gây cản trở giao thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tố chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng doanh nghiệp vào các giờ cao điếm. Phối hợp với công an xã, thị trấn nắm bắt thông tin về những công nhân, người lao động vi phạm pháp luật giao thông. Tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp tố chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TT ATGT cho công nhân, người lao động, hướng dẫn áp dụng thực hiện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đưa tiêu chí xây dựng mô hình “doanh nghiệp, trường học an toàn giao thông” vào đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

                                                                                                                                                                     CG

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích