Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Dồn điền đổi thửa gần 2000 ha
Ngày đăng: 18/10/2018

 Thực hiện Kế hoạch dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu, đến thời điểm nay Tân Yên đã dồn đổi gần 2000 ha trên tổng số 2300 ha, đạt trên 85% diện tích dồn đổi đã đề ra.
Trong đó trong năm 2017 thực hiện dồn điền, đổi thửa 640,5m, năm nay đến thời điểm này dồn điền, đổi thửa gần 500 ha. Công tác dồn điền, đổi thửa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trước dồn điền, bình quân mỗi hộ từ 12-13 thửa, sau dồn đổi thửa còn từ 2-3 thửa. Diện tích mỗi thửa sau dồn đổi bình quân từ 800m2 -850m2. Sau dồn đổi ruộng, những cánh đồng được đều được quy hoạch chỉnh trang lại giao thông nội đồng, mương tưới, mương tiêu và hướng xây dựng các cánh đồng mẫu. Riêng vụ Đông năm nay Tân Yên đã làm 11 cánh đồng mẫu .
                                                                                                                                                                                 CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích