Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Hội CCB Xã Hợp Đức với phong trào xây dựng Nông thôn mới
Ngày đăng: 22/10/2018

 Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong những năm qua, hội viên Cựu chiến binh xã Hợp Đức luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào nông thôn mới tại địa phương.
Hội Cựu chiến binh xã hiện có 544 hội viên sinh hoạt ở 11 Chi hội cơ sở, đội ngũ cựu chiến binh trẻ chiếm tỷ lệ cao với trên 50%, nhiều hội viên cựu chiến binh đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp xã, trong đó có 6 đồng chí là Đảng ủy viên trên tổng số 13 đảng ủy viên trong xã, có 7 đồng chí hội viên là Bí thư Chi bộ, 10 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các chi hội trưởng, chi hội phó đều tham gia vào Ban xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Đó là điều kiện thuận lợi để Hội phát huy tốt hơn nhiệm vụ chức năng của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới và huy động sự đóng góp về mọi mặt trong xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nội dung công tác lớn của Hội. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để chương trình đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh xã đã phát động phong trào thi đua “Cựu Chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu mỗi chi hội hội có ít nhất một công trình, phần việc cựu chiến binh đảm nhận trong kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Mỗi cựu chiến binh đóng vai trò là một tuyên truyền viên, một tấm gương tích cực ngay tại địa phương và phong trào đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo hội viên.
Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế hiến công xây dựng Nông thôn mới”, nhiều cựu chiến binh trong xã đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, đốn chặt cây, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Tính đến nay, toàn xã có 60 hộ gia đình cựu chiến binh tham gia hiến đất với trên 6.000m2 đất các loại, chặt trên 1.500 cây, đóng góp hơn 1500 ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, làm nhà văn hóa. Tiêu biểu trong phong trào là chi hội CCB thôn Tiến sơn Đông, Tân hoà, thôn Trung....
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên thay đoi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triến kinh tế, chuyến đoi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế điểm. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cấp trong xã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Phối hợp với Ngân hành chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho Cựu chiến binh vay vốn với 105 lượt hộ vay và tống dư nợ trên 3,8 tỷ đồng. Hội vận động được nhiều hội viên tích cực đầu tư tiền của, công sức, khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh toàn xã còn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Mỗi hội viên Cựu chiến binh tích cực động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hương ước, quy ước của địa phương, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, giáo dục con em trong gia đình nói không với tệ nạn xã hội.
Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh đã tích cực vận động hội viên hưởng ứng phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, trong thời gian qua, tỷ lệ hội viên Cựu chiến binh nghèo giảm rõ rệt qua hàng năm, tỷ lệ hộ Cựu chiến binh nghèo năm 2017 là 5 hộ , không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát.Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu do hội viên Cựu chiến binh làm chủ với mức thu nhập trung bình.từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Nổi bật có mô hình ở các chi hội như: Hoà Minh, Tân hoà, thôn Trung,Cửa sông...
Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh xã Hợp Đức bằng những việc làm thiết thực đã tham gia tích cực vào phong tràoxây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả, góp phần đấy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới trong thời gian tới.

                                                                                                                                       Thanh Tâm

Thông tin hữu ích